التغطيات الصحفية وفن كتابة الاخبار

التغطيات الصحفية وفن كتابة الاخبار

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 12 Jan 2020

END DATE: 16 Jan 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: The field of Printed & Electronic press

  • COURSE ID:Registration