مهارات اعداد البرامج الحوارية وانتاجها

مهارات اعداد البرامج الحوارية وانتاجها

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 14 Feb 2021

END DATE: 18 Feb 2021

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: The field of Printed & Electronic press

  • COURSE ID:Registration