مهارات اعداد البرامج الحوارية وانتاجها

مهارات اعداد البرامج الحوارية وانتاجها

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 16 Feb 2020

END DATE: 20 Feb 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: The field of Printed & Electronic press

  • COURSE ID:Registration