خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور.

خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور.

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Dubai

START DATE: 21 Apr 2019

END DATE: 25 Apr 2019

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Media, Public Relations & Communication

  • COURSE ID:Registration