خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور.

خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور.

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 19 Apr 2020

END DATE: 23 Apr 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Media, Public Relations & Communication

  • COURSE ID:Registration