مهارات التفكير الابداعي الخلاق للادارة العليا

مهارات التفكير الابداعي الخلاق للادارة العليا

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 26 Sep 2021

END DATE: 30 Sep 2021

UNIT: 5 DAYS

  • COURSE TYPE: Management & Self Development

  • COURSE ID:Registration