مهارات التفكير الابداعي الخلاق للادارة العليا

مهارات التفكير الابداعي الخلاق للادارة العليا

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 27 Sep 2020

END DATE: 01 Oct 2020

UNIT: 5 DAYS

  • COURSE TYPE: Management & Self Development

  • COURSE ID:Registration