منظومة التميز المؤسسي (الجيل الرابع)

منظومة التميز المؤسسي (الجيل الرابع)

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Dubai

START DATE: 27 Sep 2020

END DATE: 01 Oct 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Management Of Organizational Excellence & Quality

  • COURSE ID:Registration