منظومة التميز المؤسسي (الجيل الرابع)

منظومة التميز المؤسسي (الجيل الرابع)

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Dubai

START DATE: 26 Sep 2021

END DATE: 30 Sep 2021

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Management Of Organizational Excellence & Quality

  • COURSE ID:Registration