مستقبل التميز المؤسسي

مستقبل التميز المؤسسي

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 11 Oct 2020

END DATE: 15 Oct 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Management Of Organizational Excellence & Quality

  • COURSE ID:Registration