تحليل التحديات و رفع الكفاءات لتحقيق الرؤيا ‏المستقبلية

تحليل التحديات و رفع الكفاءات لتحقيق الرؤيا ‏المستقبلية

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 15 Nov 2020

END DATE: 19 Nov 2020

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Leadership & Strategic

  • COURSE ID:Registration