الرقابة المالية والمراجعة الداخلية

الرقابة المالية والمراجعة الداخلية

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Abu Dhabi

START DATE: 18 Apr 2021

END DATE: 22 Apr 2021

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Accounting, Banking & Financial Management

  • COURSE ID:Registration